TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ ORSZÁGSZERTE • 2021. július 1–4.
 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Szentendrei Skanzen), 2021. június 21-25.
A hagyományőrzésen alapuló óvodai nevelés része a népmesék, népi énekek, mondókák, népi játékok megismerése, mely a gyermek érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődésének és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A népi kultúra irodalmában számos olyan szóval találkozunk, amik ma már ismeretlenek a gyermekek, és a felnőttek világában. Ide tartoznak a paraszti élet munkafolyamataiban használt eszközök, ünnepekre, tevékenységekre utaló szavak.

nephagyomanyelteto tabor skanzen

Ahhoz, hogy a pedagógus értelmezni tudja a meséket, mondókákat, és azt hitelesen közvetítse a gyermekek felé, ismernie kell azok jelentését, a népélet munkafolyamatait, a szokásrendszert, amit a tárgy vagy fogalom képvisel.

Sok hagyományőrző óvoda falát, polcait díszíti a paraszti kultúrában használt tárgy. Hogy ezek ne csak díszítsék a csoportszobát, segítséget adunk hogyan használhatják a tárgyakat meséken, játékokon keresztül. A tárgyak lehetőleg célzottan kerüljenek az óvodai környezetbe, legyenek játékkal, mesékkel illusztrálva, a mindennapi tevékenységek részévé váljanak.

A program fő egységei:
néprajzi alapismeretek, tárgyismeret
népmese mondás módszertana, drámajáték
anyanyelvi nevelés, óvodapedagógiai módszertani ismeretek
gyakorlati tevékenységek: játékgyakorlás, kézműves programok, műhelymunka (játékfűzés és óvodai terv készítése)

A szakmai tábor végén 36 óráról tanúsítványt adunk ki, aki a tábori programban végig részt vesz és a záró műhelymunkát teljesíti.

Részvételi díj: 30.000 Ft/fő/hét (5x 6.000 Ft/nap)
A részvételi díj tartalmazza a programokat, és a napi egyszeri meleg ebédet.

Jelentkezés: A jelentkezési lap és motivációs levél elküldésével és a részvételi díj átutalásával 2021. május 26-ig.

Jelentkezési lap letölthető: , vagy vagy igénylés esetén emailben elküldjük. Jelentkezési lapot és motivációs levelet a herczeg.andrea@skanzen.hu címre küldje.

Bővebb információ: