XLIII. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • 2024. április 5–7.
tanchaz.hu
 
F64520

A jubileumi szakdolgozat-pályázat eredményeA jubileum alkalmából a folkMAGazin szerkesztősége szakdolgozat-pályázatot hirdetett: a népművészethez kapcsolódó, de nem kizárólag néprajzi témában született szakdolgozatokat vártunk, s a 2013. május 31-i határidőig csaknem egy tucat érkezett, igen változatos témakörökben. Szerkesztőink felkért szakértők bevonásával bírálták el a pályamunkákat. A legjobbakat egyéves előfizetéssel jutalmazzuk, illetve megjelentetjük a tanulmány rövidített, cikkszerű változatát, a szerzővel egyeztetve.

A jubileumi szakdolgozat-pályázat díjazottjai

Berta Alexandra: A citeratanítás módszerei az alap- és középfokú oktatásban

Budainé Balatoni Katalin: Néptáncpedagógia az 1960-as, 70-es években Magyarországon

Csupor Henrietta: A teret hódító népművészet (Magyar népművészet megjelenése vidéken és a fővárosban a 19. században és napjainkban)

Hudákné Farkas Sára: A boldogi tánc nyomában – egy Gyöngyösbokrétás falu hagyományai

Krajcsó Bence: Szaszkó József turai citerás játékmódjának elemző bemutatása

Lipták Dániel: Egy moldvai csángó hegedűs dallamkincse

Nyitrai József: Székelyföld énekes és hangszeres zenekultúrájában rejlő ritmikai összefüggések vizsgálata adatbányászati módszerekkel

Sáfrányné Molnár Mónika: Kalotaszegi és székelyföldi fából faragott sírjelek szemiotikája

http://folkmagazin.hu/mag/index.php?option=com_content&task=view&id=466&Itemid=1