XL. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • Tervezett dátum: 2021. július 3–4.
 
A Hagyományok Háza koncertje a Zeneakadémián a Bartók-évfordulón
2016. szeptember 21.

Bartok tablo2 2a 870

Bartók a leírt kottát korántsem tekintette „szentírásnak”, és tisztában volt a klasszikus notáció korlátaival is. „Kottaírásunk tudvalevően többé-kevésbé fogyatékosan veti papírra a zeneszerző elképzeléseit…” – írja a gépzene kapcsán (A gépzene, 1937). Somfai László fejti ki ugyanerről: „Bartók zenéjében, nagyrészt a népzenei háttér és inspiráció következtében, több olyan ritmusstílus van jelen, amelyeknek egész pontos lekottázása – és itt most nem a szerzői előadás finom ritmikai árnyalatairól, hanem döntő vonásokról van szó – voltaképpen lehetetlen, vagy olyan komplikált kottaképhez vezetett volna, ami idegen az adott darab szellemétől.” (Somfai: Bartók Béla kompozíciós módszere).

Az évek során meggyőződésemmé vált, hogy az a zenei világ, amelyet kutatva Bartók élete legboldogabb napjainak nevezett, mindenestül, hiánytalanul benne élt ennek a zseninek nem csak a lelkében, de hangról hangra a fejében, a zenéjében is, noha ezekből sok mindent nem rögzített a partitúrákban. Abban is szinte biztos vagyok, hogy ha tehette volna, a legapróbb részletig követte volna az előadott népdal stílusát, díszítéseit. (Lásd pl. „Ha kimegyek arr’ a magos tetőre” című dal [8/5] zongorás furulyautánzásának lejegyzéspontosságú kidolgozását!) Most, amikor a népzene anyanyelvi szintű ismerete követelménnyé vált nem csak a táncházmozgalomban, de a Zeneakadémián is, úgy gondoltam, hogy most már itt az idő, hogy kiteljesítsük azt, amit anno nem lehetett: kivirágoztassuk ezeket a „fákat”, a Bartók-darabokat, mégpedig az eredeti gyűjtések, vagy a parasztzene stílusának helyenként akár a művekre helyezett hozzáadásával. Ezek a gondolatok vezettek oda, hogy a következő műsort a Magyar Állami Népi Együttes zenészeivel, szólistáival, illetve meghívott vendégeinkkel színpadra állítsam. (Kelemen László)

Közreműködnek:

Gera Dorka, Herczku Ágnes, Pál Eszter (ének)
Kelemen Barnabás, Kokas Katalin (hegedű)
Czébely Beáta, Djerdj Tímea, Nagy Péter (zongora)
A Magyar Állami Népi Együttes zenekara, vezeti Pál István Szalonna és Radics Ferenc

Szerkesztő: Kelemen László

Bővebb információ: