Népművészet Mesterei egyesített jegyzék (1953–2017)
 
tanchaz.hu
Zeneakadémia – Nagyterem, 2017. május 13.
Immár hagyományosan a Táncház Napját a Halmos Béla-vándordíj és emlékérem átadásával egybekötött népzenei koncerttel zárjuk a Zeneakadémián. A táncházmozgalom 45. évfordulóján, a Kodály-év jegyében szerkesztett műsoron a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszék tanárai, már végzett hallgatói, a Magyar Állami Népi Együttes zenészei, valamint Horsa István, a Halmos Béla vándorhegedű tavalyi nyertese lépnek fel egy közös koncerten.Az ünnepi műsor Kodály Zoltán zeneszerző, zenepedagógus és népzenekutató születésének 135., és halálának 50. évfordulója alkalmából elsősorban Kodály hangszeres népzenei gyűjtéseire támaszkodik. A közel 300 hangszeres dallam az 5000 vokális gyűjtött dallamhoz képest kevésnek tűnik, viszont annál értékesebb. A kászoni, gyergyói népdalok ráirányították a figyelmet a magyar népzene legfontosabb pentaton zenei rétegére. Kodály Hont és Nyitra megyei dudás, furulyás gyűjteménye, a bukovinai hegedűs felvételei gazdag, régi állapotokat tükröző zenei világot tárnak elénk. A Páva-dallam hangszeres változatai az egész Kárpát-medencében fellelhetőek, míg a Marosszéki táncok főtémájaként ismertté vált hangszeres dallam számos erdélyi kistáj tánczenéjében megtalálható. A bartóki gondolattal összhangban a gyűjtött magyar népzenei anyag Nyitra megyei szlovák, baranyai horvát, valamint bukovinai román és rutén népdalokkal és táncdallamokkal is kiegészül. A koncerten a hagyományos vonószenekari összeállítás mellett a középkorban is elterjedt duda–hegedű és hegedű–cimbalom–gardon formációk is megszólalnak. A műsor szerkesztése részint tájegységek szerint, részint a Kodály Zoltán által feltárt zenetörténeti összefüggések figyelembevételével történt. A Kodály művekből közismertté vált népdalok mellett eddig nem hallott hangszeres dallamok is felcsendülnek. A műsorban többek között a Fölszállott a páva, a Galántai táncok, a Marosszéki táncok, a Mátrai képek és a Székelyfonó című Kodály művek népzenei forrásai szólalnak meg.

tanchaz napja 2017 870

Műsor:
    Széki hangszeres összeállítás Lajtha gyűjtéséből
    Kászoni keservesek és lírai dalok
    Bukovinai magyar, román és rutén dallamok
    Zoboralji dudanóták
    Galántai táncdallamok
    „Gábor Ignác nótája” – gyergyói keserves és táncdallamok
    „Marosszéki táncok” – erdélyi táncdallamok
    Dél-dunántúli dallamok Baranya és Somogy megyékből
    Horvát dallamok hegedűre és dudára
    Nagyszalontai és nyírségi dallamok
    Ipolysági dudanóták
    „Mátrai képek” – palóc pásztornóták
    „Páva variációk” – Páva-dallamok a Kárpát-medencében

Közreműködik:
Bárdosi Ildikó, Hetényi Milán (ének); Istvánfi Balázs (duda); Juhász Zoltán (furulya, duda); Horsa István, Mihó Attila, Nyitrai Tamás, Vizeli Balázs (hegedű); Balogh Kálmán, Zimber Ferenc (cimbalom); Árendás Péter, Fekete Márton (brácsa, kontra); Bognár András (bőgő, ütőgardon)
A műsort szerkesztette: Árendás Péter
Az est háziasszonya: Berta Alexandra

Bővebb információ: