tanchaz.hu
A benyújtás határideje: 2017. augusztus 21.
A Bihari János Táncegyüttes nyílt pályázatot ír ki férfi és női művészeti vezetői pozíció betöltésére a felnőtt együttes mellett 2017 szeptemberétől 3 éves, határozott időtartamra, mely az időtartam lejártával meghosszabbítható vagy újra pályáztatható.

bihari

Az elvárt művészeti koncepció alapelvei
•    a Biharis múlt hagyományainak tiszteletben tartása, gondozása
•    az együttes nyitott műhelyként való működtetése (lehetőség biztosítása vendég koreográfusok számára)
•    az autentikus magyar néptánc ismeretének elmélyítése és színpadra alkalmazása, emellett az együttes táncszínházi hagyományainak őrzése, továbbvitele.

 Feladatok, elvárások
•    a művészeti koncepció kidolgozása, egyeztetése
•    a felnőtt együttes művészeti működéséhez szükséges szervezési feladatok ellátása
•    együttműködés, valamint egyértelmű, aktív és rendszeres kommunikáció az együttes tagjaival, a Bihari János Kulturális Egyesület és Művészeti Iskola vezetőségével
•    részletes próbarend megtervezése, kihirdetése, szervezése, azok betartása, a próbákon aktív részvétel
•    különböző tánctechnikák beépítése a próbák sorába (például: balett, Molnár-technika, kortárs tánctechnikák)
•    új táncanyag folyamatos, rendszeres megismertetése
•    az együttes műsorainak összeállítása
•    részvétel az együttes műsorain, turnéin
•    részvétel az együttes és a „Bihari-család” egyéb rendezvényein, programjain, segítségnyújtás azok megszervezésében
•    csapatépítés
 
A pályázat benyújtásának követelményei
•    a pályázók szakmai életrajza
•    megfelelő szakmai végzettség igazolása
•    hároméves művészeti koncepció-terv, amely tartalmazza a kitűzött művészeti célokat, a megismerendő táncanyagokat, a meghívandó koreográfusok, oktatók névsorára vonatkozó elképzeléseket, a tanítás módszertanát, az együttes munkarendjének kialakítására vonatkozó stratégiát

Benyújtási határideje
A benyújtás határideje: 2017. augusztus 21.

A pályázat benyújtásának módja
A pályázati anyagot elektronikusan a palyazat@bihari.hu, vagy papír alapon a 1072 Budapest, Akácfa utca 32. címre kérjük beküldeni. A pályázatot az együttes tagjaiból és vezetéséből álló bizottság bírálja el, szükség szerint az írásbeli anyagot szóbeli meghallgatásokkal kiegészítve.

A pályázat elbírálásának határideje
Az elbírálás határideje: 2017. szeptember 11.

Egyéb információk
Az együttes jelenlegi próbarendje hétfő-szerda-péntek 19:00-21:30.
Díjazás: megegyezés szerint.

Pályázattal kapcsolatban bővebb információ kérhető
•    Prohászka Ágnes - +36 20 916 8980
•    Fazekas Anna - +36 70 636 1763
•    Siptár Dániel - +36 30 911 9307
•    Menczinger Mihály - +36 20 374 8405