XL. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • Tervezett dátum: 2021. július 3–4.
 
A „Fordulj, kis pej lovam!” Táncegyüttes, a „Betyárjáték” Tánckara, Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák 2018-ban is ösztöndíjat hirdetnek fiatal, középiskolás korú néptáncosok számára.

Az ösztöndíjat Balla Zoltán néptáncpedagógus, előadóművész emlékére alapítottuk, segítségével szeretnénk az általa képviselt értékeket és szellemiséget kereső, vállaló fiatal néptáncosokat támogatni.

balla zoltan tancmuvesz

Célközönségünk a középiskolás korosztály (14-20 éves kor). Elsősorban azokat a pályázókat keressük, akik a néptáncot többnek tekintik egyszerű hobbinál, a motívumkincs tanulásával céljuk nem csak a versengés, hanem az értékek tovább örökítése. Fontosnak tartjuk, hogy a néphagyomány, mint nemzeti értékünk, az élet minden területét átszője, hatással legyen emberi tulajdonságainkra, viselkedésünkre, a világgal való viszonyunkra. Olyan pályázókat várunk tehát, akik a néptánccal és a hozzá kapott további ismeretekkel életcélt, küldetést tudnak önmaguk számára megfogalmazni.

Az ösztöndíjat személyek számára szeretnénk odaítélni! A támogatás formáját egyedileg, a nyertesekkel való egyeztetés alapján alakítjuk ki (készpénzt nem adunk át).
Az ösztöndíj mértéke pályázónként 100.000 forint. Felhívásunk keretében 5 pályázót szeretnénk támogatni.

Támogatható tevékenységek:
• Iskolán kívüli önfejlesztő tevékenység, program
• Diákközösségek szervezése, vezetése rövid, vagy hosszabb távú cél mentén
• Települési, térségi ifjúsági közösség szervezése, működtetése (néptánccsoport, hagyományőrző csoport)
• Hagyományok kutatását, megtanulását célzó munka (kiemelve a saját települést, vagy térséget érintő kutatást)
• Szakmai továbbtanulás
• Családban őrzött tudás átörökítése, rögzítése (leírás, „családlenyomat” készítése)
• Egyéb, támogatásra méltó tevékenység

A pályázóktól az alábbiakat várjuk:
- 1-1,5 oldalas személyes és szakmai bemutatkozás. A bemutatkozásnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét!
- 1-3 oldalas dolgozatban mutassák be a vállalt programot, kitűzött céljaikat, remélt eredményeiket!

Lehetőség van további mellékletek (fotók, cikkek, kiegészítő anyagok) küldésére, de ez nem kötelező.

Pályázati adatlap, kötelezően meghatározott forma nincs. A pályázat formai és tartalmi szerkesztése a pályázó feladata (a kért adatok szerepeltetése fontos!), ez is a bírálat alapjául szolgálhat. A pályázat elbírálásában a kiíró szervezetek tagjai vesznek részt. A bírálat e-mailes szavazás formájában történik, melyet az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület dokumentál.

A pályázat benyújtásának módja, határideje:
A pályázati dokumentumokat pdf formátumban kérjük a cimbi@iplus.hu és a reka.than@gmail.com e-mail címek mindegyikére megküldeni. Nyomtatott anyagot nem kérünk.
A pályázatok megküldésének határideje: 2018. november 30.
Az elbírálást 60 napon belül vállaljuk. A döntésről a pályázókat 2019. február 15-éig értesítjük az általuk megadott elérhetőségeken.

Kiscsősz, 2018. szeptember 12.
A kiírók nevében,
Kovács Norbert elnök

A névadóról:
Balla Zoltán a magyarországi hagyományőrzés kiemelkedő személyisége volt. Táncos pályafutása a Jászsági Népi Együttesben kezdődött, több amatőr csoport mellett hivatásos táncosként dolgozott a Kodály Kamara és a Budapest Táncegyüttesekben. Sok vidéki és külföldi együttesnél tanított, tanára volt a Fóti Népművészeti Szakközépiskolának, ahol több generációt is felnevelt. A néptánc számára nem feladat, vagy munka volt, hanem az élet egy szelete, ami csak a többi szelettel együtt volt élhető, használható. Nem csak tudott, hanem szeretett is táncolni, emellett ott volt a lovas élet, amelyben szintén nagyon sikeres volt, no, meg az a tisztességes, egyenes, hiteles emberi arc és életmód, amely örökre „Balla Zoltánná” tette Őt.