TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ Országszerte • 2020. október 2–4.
 
Fonó, 2019. november 9.
„»Nemzetünk' bővebb ismérete végett szükséges volna hazánknak minden tájabéli nevezetesebb népeit egyenként szemre vennünk, és azoknak valamennyi különösségét feljegyeznünk. (...) A' mi engemet illet, csekély tehetségem szerént ezen czélra ügyelvén szívesen kinyilatkoztatom tapasztalásimat, és a' Palócz Magyaroknak a' kik köztt születtem és nevelkedtem, és a' kik eránt, tőlök távúllétemben is szűntelen való figyelemmel voltam, nyelveket és szokásaikat híven ábrázolom.« A palóc néprajzi csoport sajátosságai éppen kétszáz esztendeje foglalkoztatják a magyar közvéleményt. Idén ugyanis kétszáz esztendeje annak, hogy egy Hont vármegyében, ott is Csáb falujában született klerikus, Szeder Fábián – a Tudományos Gyűjtemény első kötetében közzétett felhívásra – megjelentette A' palóczokról című írását. A történeti Felföld e sajátos tájnyelvvel bíró társadalmi csoportja máig őrzi hagyományait, melyekből most, a kerek évforduló okán, a Fonó Budai Zeneházban is megmutatunk egy csokorra valót. Szokásaikat és hagyományos műveltségük egyéb értékeit »híven ábrázolni igyekezvén«, éppen úgy, amint Szeder Fábián tette kétszáz esztendővel ezelőtt..." (Dr. Agócs Gergely – népzenész, népzenekutató, a Hagyományok Háza tudományos munkatársa)

palocfold

Arról, kik is a palócok többféle vélekedés létezik. Palócföld központjának tekinthetjük Nógrád megyét, de Borsod, Heves és Pest megye északi fekvésű falvaiban, sőt az egykori Gömör és Hont vármegye területén, a mai Szlovákia magyarlakta vidékein is találkozhatunk palócokkal. E vidék jellegzetes táncaiba és zenéjébe enged betekintést Palócföld színei elnevezésű programunk.
E, fővárosi zenészek táncházi repertoárján egyre kevésbé szereplő táncok és dallamok, érdemesek arra, ha csak tehetjük, felhívjuk a figyelmet zenei és táncos értékeire. A programban helyet kap tánctanítás, néprajzi ismeretterjesztő előadás, színpadi táncműsor, melyek mind-mind Palócföld sokszínűségét hirdetik és ismertetik meg a résztvevőkkel.

14:00–14:40 Mátra-vidéki táncok
Maksa Henrietta és Kovács József vezetésével

14:40–15:20 Galga menti táncok
Szokolik Melinda és Szokolik Szabolcs vezetésével

15:30–15:45 Nagyrédei gyertyástánc
Vindróczki Néptáncegyüttes vezetésével

15:45–16:20 Kazári táncok
Kovács-Jelinek Emese és Szabó János vezetésével

16:20–17:00 Rimóci táncok
Paluchné Percze Piroska és Paluch Norbert vezetésével

17:00–17:40 Gömöri táncok
Kovács-Jelinek Emese és Kovács József vezetésével

Kísér: Tarsoly zenekar

18:00 Agócs Gergely: A palócok eredete és hagyományos hangszeres zenei kultúrája

19:00 Palócföld színei – színpadi műsor
Közreműködnek:
Nógrád Táncegyüttes (Salgótarján), Vidróczki Néptáncegyüttes (Gyöngyös), Rimóci Hagyományőrzők, Holecz Istvánné Kanyó Margit (Rimóc), Agócs Gergely, Haraszti testvérek, Szokolik Melinda és Szokolik Szabolcs, Kovács-Jelinek Emese és Kovács József, Paluchné Percze Piroska és Paluch Norbert, Bozsik Lídia és Szabó János, Tarsoly zenekar

A műsort követően táncházi mulatság

Jegyár: 1200 Ft

Az esemény facebook oldala:

Bővebb információ: