XLIII. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • 2024. április 5–7.
tanchaz.hu
 
Mesterkurzus Nyitrai Marianna népdalénekes-néprajzkutatóval
Hagyományok Háza, 2022. május 7.
„A magyar népdal életébe tekintünk be tanfolyamunkon: Ki hordozzák ezeket ma is? Hogy él bennük a dalolás és hagyománya? Hogyan éltethetjük mi tovább? Válaszul szóljanak maguk a dalok! Etnográfus-énekes létem üzenete lesz mindez, kiváló zenész barátokkal, akik nótázásunkat bátor szívvel és nagy tudással le is kísérik a tanfolyam végén!
»Kicsi Magyarország«. Így nevezik a Kis-Küküllő vidékén Szászcsávást. Nemeslelkű, kiváló zenehallású református magyarságáról kevesebbet tudunk, mint az általuk odatelepített és méltán nevessé vált cigányzenészeikről. Tánc- és zeneszeretetük nem csak ebben erőteljes, hanem a már egyedülállóvá érlelt többszólamú egyházi énekléshagyományban is. A „Csávási Harmónia” a templomban a teljes falu lakosságát jelenti, azon kívül pedig az 1960-as évektől hol vegyeskart, hol egynemű férfikart takar. A »sékundálás« mellett bizony gyönyörű népdalkincs is él még lelkükben. Hordozzák ezt kiváló énekescsaládok, nótafák. Ilyen család sarja Erdős János, »Dádá«, felesége Erdős Judit, aki szintén kiváló ismerője a daloknak.
Kurzusunkon beszélgetéseinkben kirajzolódik az a sokrétű daltudás, amit néphagyományuk, szokásaik megismerésével mélyen szívbe-lélekbe véshetünk. Juhász Zoltánnal pedig mellétesszük a vidékre jellemző, ám más településeken is honos dalkincset, összekapcsolva így a Maros-Küküllők vidéke igen gazdag dalos örökségét.” (Nyitrai Marianna)

mesterkurzusFotó: Galán Géza és Nyitrai Marianna

Időpont: 2022. május 7. (10:00 – 17:00)

Részvételi díj: 10 000 Ft

Jelentkezés és bővebb információ: