XLIII. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • 2024. április 5–7.
tanchaz.hu
 
Hagyományok Háza – Borbély Jolán terem, 2024. január 11.
Tudományos ismeretterjesztő sorozat - UTAK - Szék jelenkori népköltészete, a széki dalanyag monografikus feldolgozása

soregi anna hh

Szék, elszigeteltségéből adódóan kultúrájának archaikus vonásait a legutóbbi időkig megőrizte, azonban az ott élők nyitottak voltak a külső hatások befogadására, megszűrésére és beépítésére a saját világukba. A jelenkori székiek énektudása folyamatos átalakuláson megy keresztül, ez az átalakulás pedig összefüggésben áll a közösséget érintő folyamatokkal, eseményekkel. Bizonyos folyamatok gyorsítják, mások lassítják, a különböző események pedig döntő mértékben meghatározhatják az átalakulás menetét.
Előadásomban egy széki asszony kéziratos gyűjteményét ismertetem és hasonlítom össze az élő használattal. Szándékom szerint ebből az összehasonlításból kitűnik az általános trend is, hogy hogyan alakult az énekes repertoár az 1940-es évektől napjainkig. Mi az, amit ma is énekelnek Lajtha László és Jagamas János gyűjtéseiből, továbbá miként alakultak, alakulnak ki a nagy énekes egyéniségek a faluban és hogyan emlékszik vissza rá a falu közössége. Végezetül pedig arra keresem a választ, hogy a mezőségi régió szomszédos falvaihoz képest mennyiben különül el illetve hasonlít, továbbá miért olyan egyedülálló a széki szövegrepertoár?
Előadó: Sőregi Anna

Az esemény facebook oldala: 

Bővebb információ: