Népművészet Mesterei egyesített jegyzék (1953–2017)
 
tanchaz.hu
A Hagyományok Háza Folklórdokumentációs Könyvtár és Archívum munkatársat keres zenei könyvtáros munkakör betöltésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 30.

konyvtar

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Budapest, 1011 Budapest, Corvin tér 8.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A könyvtáron belül működő archívum körébe tartozó audio-, vizuális- és audiovizuális folklórdokumentumok folklorisztikai szempontok szerint való részletes tartalmi feltárása, katalogizálása, szakmutatóba való sorolása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
    Főiskola, vagy egyetem népzenei vagy néprajz szakirány,
    Irodai alkalmazások (MS Excel, MS Word) gyakorlott felhasználói ismerete;
    Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
    Szociológiai és/vagy néprajz-antropológiai végzettség;
        Angol középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás.

Elvárt kompetenciák:
    Néprajzi szakismeretek. Online és offline adatbázisokban való keresés.,

Előnyt jelentő kompetenciák:
    Oral history területén végzett munkatapasztalat, publikációk.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
    Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, Motivációs levél, Képesítést tanúsító okiratok fénymásolata Nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatait a pályázati bizottság tagjai megtekinthetik, Sikeres alkalmazás esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 30.

A pályázatok benyújtásának módja:
    Elektronikus úton Szabó Eszter részére a fdk@hagyomanyokhaza.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 1.

Bővebb információ: