XLIII. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • 2024. április 5–7.
tanchaz.hu
 
Település:
Ország:
Díjazási év:
Születési év: 1957
Jegyzet: néprajzkutató, filmrendező, bibliográfus, a Hagyományok Háza Martin György Médiatár Hang- és mozgóképtár nyugalmazott munkatársa

Leírás

Születési hely, idő: Budapest, 1957. június 20.

Iskolák:
Állami Balett Intézet - Néptáncművészi diploma (1975)
ELTE Bölcsészettudományi Kar - Néprajzkutatói és magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári diploma (1987)
Színház- és Filmművészeti Főiskola Film - és Televízió Fő-tanszaka – rendezői diploma (1996) Oklevélszám: 25/1996

Munkahelyek:
Budapest Táncegyüttes - szólótáncos (1975-81)
Állami Népi Együttes - szólótáncos (1981-1988)
Magyar Művelődési Intézet – néprajzkutató, tánc szakreferens (1988-1996)
Bukaresti Magyar Adás - vendég rendező (1993-1996)
Duna TV- külsős rendező (1996-2006)
Hagyományok Háza – néprajzkutató, a táncosztály vezetője (2004-2006)
Duna Televízió – belsős rendező (2006-2010)
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (2011.01.01-2012.06.30)
Tajvani külszolgálat a KKM képviseletében (2012-2015)
Hagyományok Háza - táncfolklorista (2015-2016)
Echo Tv- szerkesztő, rendező (2017- 2018)
Hagyományok Háza - néprajzkutató, filmrendező (2018 – jelenleg)

1975-ben kaptam táncművészi diplomát az Állami Balett Intézet első néptánc-tagozatának végzős hallgatójaként. Ottani mestereim Györgyfalvai Katalin és Timár Sándor, mindketten nagy hatással voltak rám, utóbbival többször voltam erdélyi és kismagyarországi gyűjtőutakon. 1972-ben fiatal balettintézetesként ott voltam az első budapesti táncházban, ahol a négy amatőr együttes (Bartók, Bihari, Vadrózsák, Vasas) tagjai, vezetői, Csoóri Sándor, Korniss Péter és még páran a magyar ún. népi értelmiségiek közül is jelen voltak. Néhány alkalom után dr. Martin György néptánc- és népzenekutató sugallatára az addig zárt ajtók mögött, a 4 együttes körében zajló táncház megnyílt a civilek előtt is. A civilek tanításának módszerét az egykori Molnár István tanítványok, Timár Sándor és Martin György dolgozták ki. Életemre és szemléletemre nemcsak a Bartók együttes próbái, de a táncházakban, táborokban felkínált tanítási lehetőségek is hatottak. Budapesten és a vidéken induló táncházakban az eredeti magyar néptáncokat akkortájt Timár Sándor, a Bartók Táncegyüttes tagjai és a Balett Intézet néptánctagozatos növendékei tanították. Rendszeresen jártam fel az MTA Zenetudományi Intézete Népzenekutató Csoportjába, ahol nem kisebb szakemberektől tanulhattam, mint Martin György, Lányi Gusztáv, Pesovár Ernő, Vargyas Lajos, Halmos István, Németh István, Pálfy Gyula. - Mundruc

Már ebben az időszakban (és még néhány évig) gyakran szerepeltem táncosként a Sebő Együttes, majd a Muzsikás együttes műsorain. Évfolyamtársammal, Farkas Zoltán „Batyuval” tanítottam együtt a Kassák klubban, vidéki táncegyüttesekben, táncházakban.
Tizenhat évesen jutottam ki először Erdélybe, ahol először Kallós Zoltán vett pártfogásába. Ezután folyamatosan jártam ki gyűjtőutakra Timár mesterrel és feleségével, majd később egyedül vagy táncos kollégáimmal végeztem néprajzi gyűjtéseket itthon és Erdélyben. Ezek némelyikének anyagát és történéseit később néprajzi dokumentumfilmekben is megörökítettem és az akkori kolozsvári táncházasokkal, mérai, visai táncos adatközlőkkel életre szóló barátságokat kötöttem.

Hat évig a Budapest Táncegyüttes, 7 évig pedig az Állami Népi Együttes szólótáncosa voltam. Ez idő alatt későbbi kollégáimmal hoztuk létre a nagysikerű Párhuzam csoportot, mely a Kodály Kamara Táncegyüttes elődje volt. Évekig tanítottam Nagy Zoltán Józseffel és Sára Ferenccel. Kolozsváron ismertem meg az akkor még egyetemista táncházas prímást, Székely Leventét (férjemet), akitől két gyermekem Áron és Veronika születtek.

1987-ben végeztem az ELTE magyar és néprajz szakán, majd friss diplomával a zsebemben, az Állami Népi Együttes társulatából kilépve, a Népművelési Intézet tánc-szakreferense lettem, ahol Héra Éva, kitűnő közművelődési szakember, a táncházmozgalom egyik alapítója, volt a főnököm, egyik kollégám pedig Borbély Jolán ethnográfus. Mindketten óriási hatással voltak rám. Bár már nem voltam aktív táncos, 1988-ban mégis tagja lehetettem a nagy sikerrel Észak-Amerikában turnézó Kodály Kamara Táncegyüttesnek.

Tulajdonképpen a néprajzi gyűjtőutaknak és táncos élményeimnek hatására jelentkeztem a Színház-és Filmművészeti Főiskolára, mert meg akartam tanulni a filmezésnek nemcsak a technikáját, de azt a látásmódot is, amely elengedhetetlen az igazán profi színvonalú filmkészítéshez. 1996-ban a non-fiction (dokumentum- ismeretterjesztő, riport és reklámfilm) szakot elvégezve kaptam film- és televíziós rendezői diplomát. Második gyermekem születése után férjem már diplomataként dolgozott és 25 évig a Magyar Külügyminisztérium kötelékében Bukarestben, New Yorkban, Genfben, majd utoljára nagyköveti rangban Tajvanon képviselte Magyarországot. Ezután 15 évig a Duna Tv-ben, mellette pár évig a bukaresti Magyar Adásban is dolgoztam. A Duna Tv-ben Sára Sándor elnöklete alatt folyamatosan készítettem néprajzi dokumentumfilmeket, táncfilmeket (néptánc, balett, kortárstánc műfajban), portréfilmeket. Összesen 8 évig rendeztem az Élő népzene című, 30 perces, hetente sugárzott népzenei és néptáncos sorozatot, mely Nívódíjas műsor lett.

Fontosnak tartom magyar hagyományos műveltségünk valós szellemi és tárgyi értékeinek megóvását, megörökítését és azok úgy belföldön, mint külföldön való méltó képviseletét és megismertetését. Minden külföldi kiküldetéskor az ottani magyar és nem magyar táncos közösségek is hívtak vagy táncot tanítani, vagy előadást tartani a magyar népi kultúráról, táncházmozgalomról. - Élő néprajz a kamera szemével

Az az összetett tudás (tánc-zene- néprajz-film), melyet az évek során megszereztem, filmjeim készítésénél is segítségemre van. Két évig a Hagyományok Házának Filmklubját vezettem, jelenleg a FolkStúdióban vállaltam tanácsadói szerepet. A Hagyományok Háza néhány olyan „öregje” közé tartozom, akik ”nagy idők tanúi”, hisz valamikor olyan kutatókkal és hagyományőrzőkkel voltak közvetlen kapcsolatban, akiknek tudását és szellemiségét az újabb generációk már csak filmről vagy olvasmányokból ismerhetik. Bízom abban, hogy még a jövőben is lesz lehetőségem értékes filmeket megalkotni, szűkebb és tágabb közösségeink épülésére, örömére és hasznára. Vállaltan egyfajta folytonosságot képviselek; példámmal, tanácsaimmal igyekszem átörökíteni azt a szemléletet, amit a nagy elődök hagytak örökül rám és rajtam keresztül az elkövetkező generációkra.

Öt Kontinens: Generációk történetét filmesíti meg Sztanó Hédi

Filmográfia
2020
Összetartozás 100Folk – Trianon emlékére - forgatókönyv, szerkesztés (26 perc)
A magyar népi vonószene - forgatókönyvíró, rendező (magyar-angol ism. terj. film, 12 perc)
Családban marad - rendező (8 részes zenés-dokumentumfilm sorozat)

2019
A magyar csárdás - forgatókönyv, rendező (8 részes dokumentumfilm, 25 perc)
Zsura - forgatókönyvíró, rendező (portréfilm, 52 perc)

2018
Átjáró - forgatókönyvíró, rendező (8 részes zenés-dokumentumfilm sorozat, 25 perc)
Rivalda - forgatókönyvíró, rendező (10 részes táncos dokumentumfilm, 24 perc)

2017
„...hogy gazdag múltunkból építsünk jövőt” - producer, rendező (portréfilm, 52 perc)

2016
Vásárok vására - rendező, forgatókönyvíró (ismeretterjesztő film, 50 perc)

2011
Kallós Zoltán 85 éves - rendező (dokumentumfilm, 60 perc)
Tündérkert - forgatókönyvíró, rendező (dokumentumfilm, 30 perc)
60 éves a Magyar Állami Népi Együttes - rendező (dokumentumfilm, 60 perc)

2010
Dunáról fúj a szél - rendező (ismeretterjesztő filmsorozat)

2009
Világsztárok fesztiválja - forgatókönyvíró, rendező (magyar dokumentumfilm, 40 perc)
A suszter álma - rendező (táncfilm, 60 perc)
Menyegző - rendező, operatőr (fikciós dokumentumfilm, 30 perc) - Bokréta és Biciklilánc Fesztivál II. díj
Madonnák nyomában - rendező, forgatókönyvíró (dokumentumfilm, 30 perc)

2008
Rudolf Nureyev Nemzetközi Balettverseny - rendező (táncfilm, 59 perc)
Balettcsillagok Gála - rendező (táncfilm)
„Garibaldi csárdás kis kalapja" - rendező (45 perc)

2007
Táncoló dervisek - rendező (táncfilm)
Mundi Romani - rendező (ismeretterjesztő filmsorozat, 26 perc)
Gyimesi lakodalmas és bál a Petőfi Csarnokban - rendező (táncfilm, 15 perc)
Domján József képzőművész 1907-1992 - rendező (dokumentumfilm, 32 perc
„Maradok, másként nem tehetek" - rendező (dokumentumfilm, 20 perc)

2006
Panek Kati színésznő - forgatókönyvíró, rendező (portréfilm, 27 perc)
Ott, ahol zúg a négy folyó - rendező (45 perc)
Egy élet e tánc... - rendező (ismeretterjesztő film, 30 perc)

2005
Utolsó óra - rendező (26 perc)

2004
Élő népzene - rendező (heti sorozat 2004-2012 között, részenként 26 perc)
Csillagszemű - rendező (dokumentumfilm, 25 perc)

2002
Hanna grófnő - forgatókönyvíró rendező (dokumentumfilm, 53 perc, 2002) - 2016-ban a Nemzetközi Népismereti Filmszemle II. díj

2001
Tálentum - rendező (ismeretterjesztő filmsorozat, 26 perc, 2001)

1999
Tinka - forgatókönyvíró, rendező (portréfilm, 81 perc)
Indiai táncok - készítő (dokumentumfilm, 20 perc)
Égbenyúló fa - rendező (táncfilm, 62 perc)

1998
Keleti táncvihar - rendező (táncfilm, 60 perc)

1997
Mundruc - forgatókönyvíró, rendező (néprajzi dokumentumfilm, 24 perc) - 2014 Nemzetközi Népismereti Filmszemle III. díj
Összkép - rendező (heti kulturális magazin, 30 perc, 1997-1999)

1996
Táncműhely - Mucsi János koreográfus portréja - rendező (dokumentumfilm, 35 perc)
Táncműhely - Zsuráfszky Zoltán koreográfus portréja - rendező (dokumentumfilm, 35 perc)
Afro-napraforgók - rendező (táncfilm, 12 perc)
Rózsa - forgatókönyvíró, koreográfus, rendező (táncfilm, 10 perc)
Foganás - rendező (rövidfilm, 3 perc)
Fekete-piros tánc - forgatókönyvíró, rendező, (táncfilm, 25 perc)
Verbunkok a Kárpát-medencében - rendező (12 részes ismeretterjesztő filmsorozat)
Sebő Ferenc - rendező (portréfilm, 40 perc
Sebestyén Márta - rendező (portréfilm, 30 perc)
Lélekvirágok - Bodza Klára életútja - rendező (dokumentumfilm, 72 perc)
Kézjegy - Szakács Györgyi jelmeztervező portréja - rendező (portréfilm)
Két feltámadás - forgatókönyvíró, rendező (néprajzi dokumentumfilm, 30 perc)
Kaláka Folkfesztivál - rendező (koncertfilm, 20 perc)
Hot Jazz Band - rendező (dokumentumfilm, 26 perc)
Felföldi levelek - rendező (táncfilm, 26 perc)

1994–1995
Juhbemérés Mérán - forgatókönyvíró, rendező (dokumentumfilm, 30 perc)
Húsvét Désházán - forgatókönyvíró, rendező (néprajzi dokumentumfilm, 10 perc)

1992 – 1993
Gyimesi betlehemes - forgatókönyvíró, rendező (dokumentumfilm, 15 perc)
Mérai juhmérés - forgatókönyvíró, rendező (dokumentumfilm, 10 perc)
Bukarest az én szememmel - forgatókönyvíró, rendező (dokumentumfilm, 30 perc)
Smasszernők - forgatókönyvíró, rendező (dokumentumfilm, rádiójáték, 10 perc)
Botoló - rendező, operatőr (táncfilm, 5 perc, 1991)

Forrás: Hagyományok Háza honlapja honlapja