XLIV. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • 2025. április 4–6.
tanchaz.hu
 
kullos_imola

Közköltészet és népköltészet
Hagyományok Háza, 2013. május 9.
A Hagyományok Háza Folklórdokumentációs Központ tisztelettel meghívja Önt a Népismei Tudománytár következő előadására, melyen

Küllős Imola tart előadást

Közköltészet és népköltészet címmel.

Időpont: 2013. május 9. (csütörtök), 16:00 óra
Helyszín: Hagyományok Háza, Martin Médiatár (1011 Budapest, Corvin tér 8.)

A 17-18. századi kéziratos énekeskönyvekben fellelhető, ponyván kiadott és a szájhagyományban is terjedő anonim közköltészeti hagyomány, mint a társadalmi hovatartozástól független, anyanyelvű populáris kultúra része, erősen hatott nemcsak a 19-20. századi folklórra, hanem a korabeli irodalomra is — és viszont. A régi magyar közköltészeti hagyomány szerves része az antik és biblikus hagyományokra épülő közös európai kultúrának, ismerete nélkül nem érthetjük meg, és nem értékelhetjük helyén a magyar népköltészetet. E heterogén összetételű és esztétikailag is vegyes minőségű, változatokban élő verstömeg vizsgálata nemcsak a folklórtörténet, hanem az irodalom-, nyelv- és művelődéstörténet számára is fontos tanulságokkal szolgál.

Tel.: +36 1 225 6058
fdk@hagyomanyokhaza.hu
www.hagyomanyokhaza.hu