XLIII. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • 2024. április 5–7.
tanchaz.hu
 
tanfolyam

60 órás akkreditált tanfolyam a Hagyományok Házában
Jelentkezési határidő: 2013. október 4.
„A Kárpát-medence táncos öröksége” elnevezésű tanfolyam 2004 óta működik akkreditált formában. Programunkat azoknak a gyakorlattal rendelkező, művészeti iskolákban néptáncot oktató pedagógusainaknak szánjuk, akik szakirányú ismereteiket szeretnék bővíteni, kiegészíteni, újabb és elmélyültebb komplex tudás birtokába kívánnak jutni.
A képzés ideje egy tanév, kéthavonta egy hétvége. Egy tanfolyamon belül törekszünk arra, hogy mindhárom táncdialektus képviseltetve legyen. A tanfolyam négy hétvégéje négy tájegység vagy település tánckultúráját foglalja magába, melyeknek megismerése, feldolgozása azonos tematika alapján történik. – Az egyes témákat felmérés alapján választjuk ki, így ez évről évre változó és változatos.
A tanfolyamunk előadói néprajzkutatók, népzenészek, koreográfusok és néptáncpedagógusok.
A hallgatók az elméleti előadások alkalmával ismertetőt kapnak a választott táncok néprajzi hátteréről: az adott területre jellemző etnográfiai, táji tagozódásról, történelmi és társadalmi hatásokról, a paraszti öltözetről, táncfolklorisztikai és népzenei vonásokról.
A gyakorlatokon elsajátítják a választott területen megtalálható régi és új stílusú táncok alapmotívumai mellett a jellemző motívumfűzéseket, a táncszerkesztés jellegzetességeit, a táncrend alakulását, a meghatározó stílusjegyeket, híres táncos egyéniségek tánctudását, és a (hozzájuk) táncokhoz kapcsolódó népdalokat. Az elemzések alatt a táncoktatók a táncalkotás változásaira is kitekintést tesznek, hiszen az improvizáció lehetőségei a színpadi előadások egyik fontos eszköze. Emellett nagy hangsúlyt fektetnek a hiteles tolmácsolás mellett a megfelelő tanítás-módszertani útmutatásra.

Célunk, hogy a program elvégzése után a táncot tanító pedagógus a meglévő táncos alapokon túl újabb, elmélyültebb tudás birtokába jusson, eszköztáruk bővüljön. A tanult táncanyag gyakorlati elsajátítása mellett módszertani irányultságot is kapjon az oktatóktól. A végzett hallgató a gyakorlati tudás mellett megismeri a tanult táncok besorolását és néprajzi környezetét is. A program végső célja (egy) olyan komplex tudás birtokába juttatni a hallgatókat, mely egy-egy tájegység, falu vagy táncos egyéniség népművészetének teljes körű megismertetését feltételezi egy-egy olyan oktató által, aki a kiválasztott anyag alapos ismerője, szakértője, célunk továbbá segítségükkel a pedagógusokat képessé tenni a megszerzett tudás differenciált átadására.
A kurzus ideje alatt ellenőrzés nincs, viszont a tanúsítvány megszerzésének feltétele a 80%-os jelenlét, gyakorlati bemutató vizsgabizottság előtt, valamint egy záródolgozat elkészítése. Ennek témája egy a tanfolyamon szereplő tájegység teljes körű bemutatása (néprajz, tánc, zene, viselet) különös tekintettel az átadás módszertanára és a továbbalkotásra, felhasználásra.
A tavalyi tanévben új elemmel bővítettük tematikánkat: hiánypótló képzés a Tánctechnika, melynek első alkalmával a Molnár-technikát mutattuk be Ónodi Béla segítségével. Nagy sikere volt! A következő évben Farkas Zoltán Batyu néptánc-ritmus tréningjével szeretnénk folytatni a sort. Ez ugyan nem része az akkreditált tematikának, de a felméréseink szerint a szakmabeliek hiányolják az előkészítő technikai, színpadi előkészítő programokat. A néptáncpedagógusok szívesen emelnek be régebbi és új elemeket napi tanításaikba, hiszen a színpadi, táncművészeti munkájukhoz sok segítség adnak.

2013-2014-ES TANÉVBEN INDULÓ TANFOLYAM TÁNCEGYSÉGEI:

2013. október 26-27. Moldva
Néptánc gyakorlat és tanítási módszertan: Kiss Márton Zsolt, Tálas Ágnes
Néprajzi előadás: A moldvai népcsoport jellegzetességei, dr. Sándor Ildikó
Népzene: Moldvai énekes hagyományok, Navratil Andrea

2012. november 30 – december 1. Bodrogköz
Néptánc gyakorlat és tanítási módszertan: Darmos István és Darmos Éva
Néprajzi előadás: Bodrogköz néprajzi jellegzetességei, viselete, Darmos István

2014. január 25-26. Mezőföld
Néptánc gyakorlat és tanítási módszertan: Majoros Róbert és felesége
Néprajzi előadás: Mezőföld néprajza és táncos hagyományai

2014. március 22-23. Szilágyság
Néptánc gyakorlat és tanítási módszertan: Antal Roland és Antal Dóra
Néprajzi előadás: Szilágyság néprajzi sajátosságai és táncfolklorisztikája, viseleteinek sajátosságai, Szilágyi Zsolt

2014. április 26-27. Tánctechnika, A Kárpát-medencei népek mozgás- és ritmusvilága
előadó: Farkas Zoltán Batyu

2014. május 17. Záróvizsga

Bővebb információ: