XLIII. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • 2024. április 5–7.
tanchaz.hu
 
Magyar Zene Háza, 2022. december 30., 19.30
Herczku Ágnes Emlékül című műsorát a „Hozomány – Erdélyi népzene régen és most / Visa” című értékmentő és előremutató lemeze alapján rendezte. Az előadásban nemcsak a visai zenét és táncot esszenciálisan ismerő és előadó zenészek és táncosok szerepelnek, de egyúttal színházi előadás is két szereplővel, akik a sajátos dialógusban a hagyományőrzés kérdéseit is feszegetik.

A 2018-ban megjelent dupla népzenei albumnak, majd az erre a zenei anyagra épülő Emlékül című színházi folklórműsornak az elkészítésében Herczku Ágnest alapvetően két dolog inspirálta: a falusi emberek által megőrzött népzenének és táncnak a lenyűgöző szépsége, valamint az a felelősség, amire Kallós Zoltán így hívta fel az összmagyarság figyelmét: „Addig leszünk magyarok, amíg magyarul énekelünk és magyarul táncolunk. Ez a kultúra őrzött meg minket ezer éven át Európában, ezeket a hagyományokat kötelességünk éltetni és továbbadni a következő nemzedékeknek.”

Az egyik erdélyi falu, ahová az énekesnő (2005-ben) kifejezetten Kallós Zoltán útmutatásai alapján ment, a mezőségi Visa volt. Az itt rögzített dalok alapján készült el aztán a Hozomány című népzenei album, majd az Emlékül című előadás, a visai zenét és táncot esszenciálisan ismerő és előadó zenészekkel és táncosokkal, valamint azokkal a visai asszonyokkal, akik a lemezen is hallhatók. Ez azonban nem „szimpla” folklórműsor. Színházi előadás is, ahol a zene és a tánc szépségének bemutatása mellett két szereplő – sajátos dialógusban – olyan kérdéseket feszeget, amik a hagyományőrzéssel, mint olyannal onnantól kezdve felmerültek, amióta a néptánc és népzene a városi színpadra került. Emellett egy rögtönzött „gyűjtést” is láthat a néző, amiből kiderül, milyen élő szokások vannak még a faluban, mi történik a juhmérésen, hogyan kántáltak, hogyan tanultak meg táncolni, és táncolnak-e még, vagy már náluk is csak „ápolják a hagyományt”, mint egy beteget?

HerczkuA Visa Foto UrbanAdam 1024x1024

Az előadás koreográfusa: Szappanos Tamás

zenei szerkesztője: Koncz Gergely és Herczku Ágnes

rendező: Herczku Ágnes

Közreműködők:
Herczku Ágnes – ének
Kodoba Florin – hegedű
Németh Ferenc – ének
Koncz Gergő – hegedű
Fekete Márton – kontra
Fekete Antal 'Puma' – kontra
Molnár Péter – bőgő
Szappanos Tamás – tánc
Deffend Irén – tánc
Szél Gábor – tánc
Vatai Barbara – tánc
Végső Miklós – tánc

Adatközlők a mezőségi Visából

Bővebb információ: