XLIII. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • 2024. április 5–7.
tanchaz.hu
 
Település:
Díjazási év:
Születési év: 1953
Jegyzet: tudományos főmunkatárs

Leírás

Fügedi János (1953. július 15, Budapest) 1971-ben szerzett érettségit a budai Táncsics Mihály Gimnázium német nyelvtagozatán. 1971 és 1976 között elvégezte a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karának Erősáramú szakját, majd tíz évig dolgozott mérnökként magas- és mélyépítő tervező vállaltoknál.

Amatőr táncos pályafutását 1971-ben kezdte meg a Magyarországi Nemzetiségek Központi Táncegyüttesében Kricskovics Antalnál, majd három évet táncolt a Gyapjas István vezette ELTE Táncegyüttesben. Az ezt követő négy évben a Bihari János Táncegyüttes táncosa volt, Novák Ferenc vezetése alatt. Az amatőr táncos időszaka alatt vett részt a Népművelési Intézet szervezésében futó „B” kategóriás néptánc asszisztensképző tanfolyamon, ahol Szentpál Mária tanította a táncírás tantárgyat. A tanfolyam elvégzése után Szentpál felkérte, hogy eleinte vele együtt, majd önállóan tanítsa e tanfolyamokon a Táncjelírást. Az 1980-as évek közepétől vett részt a Lányi Ágoston vezetésével futó speciálistánclejegyző kurzuson az MTA Zenetudományi Intézetben. Lányi 1986-os hirtelen halála után kérték fel, hogy tudományos munkatársként vállalja el a tánclejegyzői munkakört a ZTI akkor Pesovár Ernő vezette Néptánc Osztályán. Szinte ezzel egy időben ugyancsak felkérték, hogy Lányit követően tanítsa az Állami Balett Intézetben a táncjelírás tantárgyat a néptáncpedagógus szakon.

Az MTA Zenetudományi Intézetben 1990 és 2003 között számos néptáncgyűjtőutat szervezett.Fő kutatási területének a Maros–Küküllő-közét választotta, de filmre vett néptáncot Kalotaszegen, a Gyimesekben és Szilágyságban is. Számos kutatási projektet vezetett (jelentősebbek ezek között a 2003-ban OTKA-projekt Tánclejegyzést és táncelemzést támogató számítógépes programrendszer címmel, a 2009–2014 között futó OTKA NK 77922 számú téma A hagyományos tánc mint tudás, társadalmi gyakorlat és kulturális örökség Kelet-Közép-Európa helyi közösségeiben címmel, valamint 2017–2022között vezetett NKFIH K 214270 számú projekt A magyar néptáncok degradálódó filmes forrásainak megőrzése, etnokorológiai értelmezése és közreadása címmel). Ezen túl 1997 és 2006 között kilenc pályázati támogatással futó kutatásban vett részt.

A Magyar Táncművészeti Egyetemen a mai napig tanítja a Mozdulatelemzés és Táncjelírás tantárgyakat a Táncos és próbavezető BA, valamint a néptáncpedagógus MA szakokon. Ugyancsak tanított a Néptánc Tagozat hivatásos néptáncosokat képző kurzusain, az ELTE Néprajz Tanszék és a Szegedi Tudományegyetem vendégtanáraként, nemzetközi szinten pedig 2001–2002-ben az EuroEstetica projektben, valamint 2013–2023 között a Choreomundus Nemzetközi Táncantropológus Képzésen.

Fügedi 1987-ben kapcsolódott be a Lábán Kinetográfia Nemzetközi Tanácsa (ICKL) munkájába, 1989 óta a szervezet „fellow”, azaz döntéshozó tagja. 1989–2003 között az ICKL Research Panel tagja, majd 1995–1997 között elnöke volt. 2003-tól vesz részt a Nemzetközi Tanács Board of Trusties munkájában, ahol 2015-ben elnöknek választották meg. Ugyancsak tagja a Nemzetközi Népzenei Tanács (ICTM) Tánc Szekciójának és társelnöke a Szekció Tánc- és mozdulatelemzés tagozatának. Alapító tagja a Magyar Etnokoreológiai Társaságnak és az MTA Tánctudományi Munkabizottságának, valamint második elnöki ciklusát tölti a 2020-ban újraindult Magyar Tánctudományi Társaságban.

Tudományos tevékenységének fő területe a Lábán-kinetográfia rendszerének vizsgálata és fejlesztése, a néptáncok lejegyzése és formai elemzése. Projekttámogatással készítette el a LabanGraph táncnotációs számítógépes alkalmazást, amely a táncírás professzionális minőségű publikációját támogatja.Mind a hazai, mind a külföldi érdeklődők magas látogatottságát mutatja az általa szerkesztett, de számos munkatárs részvételével létrehozott Néptánc Tudástár adatbázis rendszer, amely a BTK Zenetudományi Intézet Néptánc Archívumának metaadatait és egyes gyűjteményi anyagait adja közre. Kezdeményezésére indult el a ZTI-ben a degradálódó filmes gyűjtemény digitális mentése. Kutatási eredményeit kilenc magyar és három angol nyelvű kötetben, valamint több mint 90 magyar és angol nyelvű tanulmányban adta közre. E kiadványokon túl13 kötetet szerkesztett. Publikációs tevékenységének teljes listájaaMagyar Tudományos Művel Tára (MTMT) honlapon érhető el: https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=authors10013982

Tudományos munkája elismeréseként a Magyar Táncművészek Szövetségétől 2013-ban megkapta „A tánctudományért” díjat, 2017-ben a Nyugat-Magyarországi Néptáncszövetségtől a Pesovár Ernő emlékplakettet. 2020-ban Magyar Arany Érdemkeresztben részesült, és 2013-ban a Kulturális és Innovációs Minisztérium Martin György-díjjal tüntette ki.