XLIII. TÁNCHÁZTALÁLKOZÓ • 2024. április 5–7.
tanchaz.hu
 
Település:
Ország:
Díjazási év:
Születési év: 1947
Jegyzet: néptánckutató

Leírás

Dr. Felföldi László (szakmai életrajz)

Személyi adatok
Született 1947. augusztus 12., Szeged (Magyarország)

Nős, három gyermek apja (két leány, egy fiú)

Képzettség
- Középiskola: Szántó Kovács János Gimnázium Balassagyarmat 1961-1965
- Egyetem: József Attila Tudományegyetem, Szeged 1967-1972

Diploma: angol-orosz nyelv és irodalom, néprajz

- Egyetemi doktori fokozat Szeged, 1984
- Nyelvtudás: magyar (anyanyelv), angol, orosz

Munkahelyek:
- Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága, Szeged, Makó 1973-1983
- MTA Zenetudományi Intézet, Budapest
Munkatárs 1984-1985
Tudományos titkár 1985-1988
Osztályvezető 1989-

Kitűntetés:
A Magyar Köztársaság Érdemkeresztje Ezüst fokozat

Terepmunka
- A Dél-kelet Alföld tánchagyományának monografikus kutatása (főként magyarok, cigányok és szerbek) 1972-1984
- A magyarországi nemzeti kisebbségek tánchagyománya 1984-1988
- A környező országok magyarságának tánchagyománya 1991-1990
-A Malozsa völgy tánchagyományának monografikus kutatása 1986-1991
- Összehasonlító néptánckutatás a Volga vidéki finnugor és törökös népek körében 1991-1996
- Előadó központú tánckutatás Magyarózdon (Erdély, Románia) 1996-2000

Szakmai szervezetekben való tagsága, tevékenysége
- Magyar Néprajzi Társaság - 1973- , a Népzenei és Néptánc szakosztály társelnöke, elnőke 1990
- Magyar Tánctudományi Társaság , tag 1990-
- Magyar Szemiotikai Társaság, tag 1995-,
- MTA Uralisztikai Komplex Bizottság , tag 1990-1995
- MTA Néprajzi Bizottság, tag 1994-1995
- A Magyar UNESCO Bizottság Kulturális Szakbizotsága,tag 1994-1996
- Martin György Alapitvány A Kuratórium tudományos titkára 1990
- A Hagyományos Zene Nemzetközi Tanácsa (ICTM), a Tánc Munkacsoport tagja 1987
- Az Európai Folklór Központ, igazgatója 1997
- Az Európai Folklór Központért Egyesület, elnök 1998-

Szakmai konferenciák szervezője:
- A Hagyományos Zene Nemzetközi Tanácsa Tánc Munkacsoportja, 16. szimpoziuma, Budapest, 1990
- Martin György Emlékülés, 1991, Budapest
- A finnugor és törökös népek tánc- és zenei hagyománya, Szeged, 1995
- A magyarországi folklórarchívumok számítógépes adatbázisának megteremtése, Budapest, 1997
- Multikulturális Európa: Illúzió vagy valóság, Jászberény 1998
- Hitelesség: Kié a hagyomány? Szekszárd, 1999.
- A finnugor népek folklórhagyománya az ezredfordulón, Székesfehérvár, 2000

Hazai és nemzetközi szakmai programokban való részvétel:
- OTKA, Számítógéppel segített összehasonlító néptánc morfológia 1999-2002
- Az európai táncfilm archívumok, mint az európai kulturális örökség része 1999-2002, Európai Bizottság
- Európa népzenei panorámája, 1999-2001, Európai Bizottság

Kiadványszerkesztés
ECTC Bulletin Number 1 1996, Number 4 1998. Budapest, Európai Folklór Központ.
Zenetudományi dolgozatok (Az MTA Zenetudományi Intézet évkönyve, társszerkesztő Lázár Katalinnal 1988, 1989, 1990-1991.
“Essays on Folk Dance and Folk Music from Central and Eastern Europe.” (Preceedings of the Conference Commemorating the 60th Anniversary of György Martin`s Birth. Budapest, 1992 February.) Acta Ethnographica Hungarica Tom. 39. Vol. 1-2. Budapest, 1995. (vendégszerkesztő)
“Multicultural Europe: Illusion or reality.” Ed. by László Felföldi and Ildikó Sándor. Budapest, European Centre for Traditional Culture 1999. Bibliotheca Traditionis Europae 1.

Válogatott írások
1981. “Problemü izuchenija horeograficheskogo nasledija finno-ugorskih narodov.” (A finnugor népek tánckutatásának problémái) Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugristarum, Turku 20-27. VIII. 1980. 8. 166-171. Turku, Finland Suomen Kielen Seura.
1985. “Vengerskie pohoronnüe tancü.” (A magyar halottas táncok) Congressus Sextus Internationalis Fenno-Ugristarum Syktyvkar 1985. Budapest, 295-300.
1995. “Interpretation of the Folk Dances Related Pictures from the Bikkessy Album.” Acta Ethnographica Hungarica Tom. 39. Vol. 1-2. 205-216. Budapest.
1996. “The Connection of Dance and Music. Over or Under-estimation of Their significance.” in Dance, Ritual and Music. Proceedings of the 18th Symposium of the Study Group on Ethnochoreology, ICTM August 9-18, 1994 in Skierniewice, Poland. Warsaw, 189-196.
1996. “Folk Dance and Prehistory.” Acta Ethnographica Hungarica Tom 41. Vol. 1-4. 149-154. Budapest.

Honlap: